Skip to main content

More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Jun 26, 2018 Jarosław Swajdo
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
A Short History of Estonia and the Estonians.
Topics: Estonia, Estonia – History, Kraje Bałtyckie, Państwa Bałtyckie, Region Bałtycki, Bałtyka,...
Community Texts
Oct 25, 2017 Jarosław Swajdo
texts
eye 66
favorite 0
comment 0
Jarosław Swajdo, ZIEMIA RADOMSKA W KRÓLESTWIE POLSKIM , Wczoraj i Dziś Radomia, 2004.
Topics: Międzyrzecze Wisły i Pilicy, Region Kielecko-Radomski, Region Radomsko-Kielecki, Polska...
Community Texts
Oct 2, 2017 Jarosław Swajdo
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Jarosław Swajdo, ESTONIA PÓŁNOCNA KRAINA , Świat i Podróże, Grudzień 1999.
Topics: Estonia, Kraje Bałtyckie, Państwa Bałtyckie, Region Bałtycki, Bałtyka, Nadbałtyka, Europa...
Community Texts
Oct 2, 2017 Jarosław Swajdo
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Jarosław Swajdo, ŁOTWA KRAJ NAD DŹWINĄ , Świat i Podróże, Październik 1999.
Topics: Łotwa, Kraje Bałtyckie, Państwa Bałtyckie, Region Bałtycki, Bałtyka, Nadbałtyka, Były ZSRR
Community Texts
Oct 2, 2017 Jarosław Swajdo
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Jarosław Swajdo, MIASTO BEZ PAMIĘCI? TAKI JEST KALININGRAD , Tygodnik Panorama (Katowice) 16-23 III 1997. Bem. Der Dom war nicht die Krönungsstätte der preußischen Könige; die Königskrönungen 1701 und 1861 fanden im nahegelegenen Schlossareal statt. Grund: Der Kurfürst hat auf die Krönung im Dom verzichtet, um seine Unabhängigkeit von den Kirchenbehörden zu betonen (js).
Topics: Kaliningrad, Królewiec, Königsberg (Preußen), Obwód Kaliningradzki, Okręg Królewiecki,...
Community Texts
Oct 2, 2017 Zbigniew Hauser
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Zbigniew Hauser, ESTONIA PRZEDSIONEK SKANDYNAWII , Świat Podróży, Listopad 1994.
Topics: Estonia, Kraje Bałtyckie, Państwa Bałtyckie, Region Bałtycki, Bałtyka, Nadbałtyka, Europa...
Community Texts
Sep 29, 2017 Jarosław Swajdo
texts
eye 261
favorite 0
comment 0
Szczegółowy opis tytułowego kraju przede wszystkim od strony geograficznej i historycznej.
Topics: Estonia, Kraje Bałtyckie, Państwa Bałtyckie, Region Bałtycki, Bałtyka, Nadbałtyka, Europa...